Mail till medlemmarna maj 2019

Här är en länk till det mail som går ut den 19 maj 2019

Utskick 190519