Vi förbereder för att gå in under SN Uppsala

Kallelse till
Extra Årsmöte


Torsdagen den 26 november 2020
Vuxenskolans Lokal i Östhammar
Kl 14.00

Ärende:
Nedläggning av föreningen och information om uppgående i SeniorNet Uppsala.

——————————————————————————————————————————–

 

Verksamhetens fortsätter i Östhammar


Datahjälpen och tematräffar fortsätter som förut i Vuxenskolans lokaler i Östhammar, men vi kommer att tillhöra SeniorNet Uppsala.

Medlemmar i Östhammar kommer att föras över till SeniorNet Uppsala. De har flera verksamheter som kurser, datahjälp och medlemsmöten med föreläsningar.
Titta på deras hemsida uppsala.seniornet.se

Vill du inte bli medlem i SeniorNet Uppsala måste du tala om det. Maila till kansli@seniornet.se och tala om vilken klubb du istället vill blir överförd till.

——————————————————————————————————————–

SeniorNet ändrar rutinerna för medlemsavgif ten

I fortsättningen kommer medlemsavgiften betalas per kalenderår, och övergångsrutiner kommer tillämpas enligt följande:

Du behöver inte göra någonting, men på din kommande avi står det ett annat belopp än årsavgiften på 250 kronor, eftersom vi gör en justering i förhållande till din periodstart.
Så här går övergången till
Din avi för medlemskap 2021 skickas ut 15 januari och beloppet som du ska betala kommer då vara det som är kvar för resten av år 2021.
Exempel 1:
Vi antar att du har periodstart 15 maj och har då redan betalat fram till och med 14 maj 2021. Beloppet på avin för 2021 kommer då innehålla resterande dagar från 15 maj till 31 december 2021, alltså 230 dagar = 157 kronor. Om du inte vill betala så långt i förväg har du naturligtvis ditt medlemskap kvar till ordinarie slutdatum, som i detta exempel är 14 maj 2021.
Du som har periodstart i december får ingen avi i december 2020, och det belopp som återstår av 2020 kommer ingå i betalningsavin som skickas ut 15 januari.

Exempel 2: Med periodstart den 15 december kommer resterande 16 dagar av 2020, vilket motsvarar 11 kronor läggas till årsavgiften för hela år 2021, totalt belopp 261 kronor. Du betalar alltså 11 kronor i efterhand istället för normalt i förskott.

——————————————————————————————————————–

/Styrelsen
SeniorNet Östhammar

I samarbete med